Application details
...

PyPI freezegun

https://pypi.python.org/pypi/freezegun

Let your Python tests travel through time